Visie

Wanneer je mensen vraagt wat hun visie is of die van de organisatie blijft nog wel eens stil. Toch zorgt een visie voor het makkelijker nemen van besluiten en het duidelijk richten van jouw inspanningen tesamen met die van je collega’s. Dit levert meer resultaat op en zorgt voor meer betrokkenheid. Of je toekomstvisie uitkomt, is natuurlijk niet zeker. Maar met een duidelijke visie vergroot je wel je invloed hierop.

Je leert

  • De grote lijn uit informatie te halen
  • In hoofdlijnen te communiceren en niet in details jezelf te verliezen
  • Hoe kansen en openingen voor de eigen organisatie te zien en uit te dragen
  • Een visie te ontwikkelen en helder te maken

Resultaat van deze training

De dagelijkse praktijk overstijgen en eigen ideeën uitwerken voor de toekomst, feiten van een afstand kunnen bekijken, ze in een ruimere context en langetermijnperspectief plaatsen.

Data

Deze training wordt uitgevoerd op 25 februari en 27 september.

Visie zonder actie is een dagdroom. Actie zonder visie is een nachtmerrie!

Deze training boeken?

Reserveer nu!