Leidinggeven

De belangrijkste taak van een leidinggevende is het beïnvloeden van anderen om plannen te realiseren. Soms gaat het om hun eigen plannen, vaak om plannen die door anderen zijn opgesteld. Om die plannen door je medewerkers te laten realiseren, moet je als leidinggevende een flink aantal vaardigheden in huis hebben. Je moet in staat zijn om je medewerkers te motiveren en duidelijk richting te geven. Dat is leidinggeven.

Je leert

  • Duidelijk te maken welke concrete resultaten verwacht worden van je medewerkers
  • Anderen op hun resultaten en functioneren aan te spreken
  • Anderen te motiveren voor de gestelde doelen
  • Zorg te dragen voor een omgeving die het gewenste gedrag stimuleert
  • De aanwezige talenten van anderen goed in te schatten en deze te benutten

Resultaat van deze training

Op een resultaatgerichte manier richting geven aan medewerkers; doelen formuleren en middelen faciliteren; voortgang bewaken en medewerkers corrigeren in dit nodig is.

Data

Deze training wordt uitgevoerd op 7 maart, 25 mei, 2 juni en 1 november.

Management is de dingen goed doen. Leiderschap is de goede dingen doen!

Deze training boeken?

Reserveer nu!