Functionerings-gesprekken door transportplanners

Het eindejaargesprek heeft een aantal doelen. Het functioneren van de medewerker te bespreken, zijn toekomstverwachtingen te peilen en zijn dagelijks functioneren te verbeteren. Samen met de medewerker wordt er gekeken naar de toekomst, tegelijkertijd wordt er gekeken naar het verleden. Dit is vooral nuttig om te kunnen kijken wat er nog verbeterd kan worden.

Functionering- en beoordelingsgesprekken.

Het gesprek is een tweerichting gesprek zowel vanuit de leidinggevende als vanuit de mening van de medewerker. Het is vooral van belang om in een open sfeer te praten over het functioneren van de medewerker waarin geen verrassingen mogen plaatsvinden. Eventuele gereden schades, irritaties of houding- gedrag in negatieve of positieve vorm hebben in eerdere gesprekken al plaatsgevonden. Natuurlijk mag het wel een beetje prikkelend zijn.

Duur van de training

twee maal een halve dag, maatwerk op locatie

Je leert

  • Wat wordt er verwacht van een eindejaargesprek?
  • Hoe de medewerkers te prikkelen en uit te dagen voor gezamenlijke groei?
  • Hoe om te gaan met de documentatie en informatie van het eerder gevoerde en het huidige gesprek
  • De route van het eindejaargesprek: opening, inhoud, samenvatting, acties en afsluiting
  • Het hanteren van de ruitstructuur
  • Omgaan met eventuele bezwaren

Competenties die je versterkt

Durf, Ontwikkelen van collega’s, Samenwerken, Voortgangscontrole

Resultaat van deze training

De getrainde deelnemers zijn na deze praktijksessies in staat om:

  • Op een nog professioneler wijze met de collega’s om te gaan
  • De collega’s te prikkelen op een positieve wijze
  • De collega’s extra aandacht te geven waardoor de dagelijks werkzaamheden zullen versoepelen en het plezier toeneemt
  • Als leidinggevende nog steviger in de schoenen te staan

“Zonder plan geen helder doel!”

Deze training boeken?

Reserveer nu!