Aanpassings-vermogen

Organisaties veranderen steeds sneller van structuur. Je wordt hiermee uitgedaagd ook snel ander gedrag te tonen. Welke belemmeringen kun je bij jezelf wegnemen om je aanpassingsvermogen te vergroten?

Je leert

  • Aanpassingvermogen niet te verwarren met het opgeven van de eigen identiteit
  • Adequate werkrelaties op te bouwen met klanten en collega’s van verschillende karakters
  • Vlot de gedragsregels en de attitude die aansluiten bij een nieuwe positie in de organisatie eigen te maken
  • In onderhandelingen je eigen doel te stellen om uiteindelijk het beoogde resultaat te behalen.

Resultaat van deze training

Zich bij veranderende omstandigheden (omgeving, werkwijzen of mensen) gemakkelijk aanpassen.

Data

Deze training wordt uitgevoerd op 7 april en 30 augustus.

Veranderen is leuker dan veranderd worden.

Deze training boeken?

Reserveer nu!