skip to Main Content

Verlagen van je verloop

Medewerkers komen en gaan. Verloop zal er altijd zijn, maar er is een groot verschil tussen gewenst en ongewenst verloop. Gewenst verloop biedt kansen om versneld ontbrekende kennis en competenties te verkrijgen. Ongewenst verloop brengt vooral flinke kosten met zich mee. Tegen een klein deel van deze kosten kan een organisatie investeren in initiatieven waardoor medewerkers langer blijven.

Als we uitgaan van een bedrijf met 300 medewerkers, 5% ongewenst verloop en met een gemiddeld jaarloon van 50.000 euro (FTE), dan kost het gemiddeld 33% van het jaarsalaris om de werknemer te vervangen, dit komt neer op 247.500,- Euro. Dit is nog exclusief indirecte kosten of schade zoals het verbreken van klantrelaties, lang openstaande vacatures of schade aan lopende projecten.

Ook is hierin niet meegenomen dat een medewerker die echt betrokken is 120% beter presteert.

Organisaties die het structureel verlagen van het ongewenste verloop onderdeel maken van hun strategisch personeelsbeleid verstevigen hiermee hun marktpositie. Wanneer je kijkt naar de huidige en toekomstige arbeidsmarkt zal dit concurrentievoordeel alleen maar toenemen.

De redenen waarom een medewerker blijft, zijn samen te vatten in zes arbeidsrelationele aspecten:

 • Wijze van aansturing
 • Erkenning en waardering
 • Functieroulatie
 • Ontplooiingsmogelijkheden
 • Opleidingsmogelijkheden
 • Arbeidsvoorwaarden

De conclusie op basis van deze zes belangrijkste aspecten is dat strategisch HR beleid in combinatie met talentgericht werken en ontwikkelen direct grote voordelen oplevert.

Neem contact met ons op voor het verlagen van het verloop van jouw afdeling of organisatie.

Digitale transformatie vergt persoonlijke transformatie

Elk bedrijf wordt een IT-bedrijf. Dat werd jaren geleden voorspeld. Of deze bewering klopt zal de toekomst uitwijzen. Wel is duidelijk dat geen enkel bedrijf ontkomt aan de transformatie naar digitalisering en robotisering. In de periode 2019-2022 zal een groot deel van deze digitale transformatie plaatsvinden.

Zo’n 375 miljoen werknemers wereldwijd zullen switchen van baan door digitalisering, automatisering en vooruitgang in de kunstmatige intelligentie. De grootte van deze verandering kun je vergelijken met de industrialisering die plaatsvond in het begin van de 20ste eeuw.

De competenties die bijna elk bedrijf nodig heeft, zullen verschuiven. Veel bedrijven hebben echter niet genoeg zicht op de wijze waarop de digitale transformatie hun bedrijf treft en wat precies benodigd is om toekomstbestendig te blijven. Uit meerdere onderzoeken* is echter gebleken dat 94% van de Europese bedrijven zich op korte termijn bezig gaat houden met het bijscholen/omscholen van het personeel.

De vraag hierbij is: Hoe zorg ik ervoor dat mijn medewerkers meegaan in deze transformatie? Welke medewerkers geef ik welke rol?

HDLG implementeert een talentgerichte aanpak binnen organisaties, mede ter vergroting van de veranderkracht. Door zowel de persoonlijke behoeften als het bijbehorende
voorkeursgedrag van de medewerkers in lijn te brengen met uw ambities, zien uw medewerkers de digitale transformatie als kans.

HDLG kan u ondersteunen bij deze transformatie door de ambities, het voorkeursgedrag en het cognitieve vermogen van medewerkers te koppelen aan de ambities en de hieraan gekoppelde toekomstbestendige rollen of functies binnen uw organisatie..

Bij deze aanpak wordt gebruik gemaakt van genormeerde analysetools en wetenschappelijke neuropsychologische inzichten die door HDLG vervat zijn in een zeer praktische aanpak.

Neem contact met ons op om de brochure aan te vragen. 

     

Benut het aanwezige talent

Medewerkers zijn gemotiveerder en werken effectiever wanneer zij werken vanuit hun natuurlijke aanleg, hun talenten. Wetenschappelijk onderzoek staaft zelfs dat dit direct een positieve invloed heeft op organisatieresultaten.

Er blijkt in Nederland nog zó veel talent onbenut te blijven. En dat terwijl je als organisatie alle talenten in optima forma nodig hebt om je organisatiedoelstellingen op effectieve wijze te bereiken. En iedereen heeft talent!

Veel organisaties worstelen echter met de vraag hoe zij talent moeten definiëren, identificeren en inzetten. Het is daarom belangrijk om drie dingen helder te krijgen:

 • Wat is de behoefte van de organisatie? (wat zijn de benodigde talenten)
 • Welke talenten hebben we in huis? (op individueel en op organisatie niveau)
 • Hoe gaan we deze talenten succesvol inzetten?
 • Wie kan zich waarin doorontwikkelen?

Neem contact met ons op voor de praktische werkwijze om de vier stappen in de praktijk te brengen.

Mobiliteit en duurzame inzetbaarheid

Om het succes van de organisatie vast te houden of uit te bouwen is een strategisch personeelsbeleid cruciaal. Wat gaat de markt de komende jaren van ons vragen? Hoe blijven we ook relevant voor onze klanten in de toekomst? Dat zijn vragen die elke organisatie zich geregeld af vraagt. Wat de strategie ook gaat worden, uw mensen moeten deze strategie in de praktijk brengen. Vaak vergt dit ander gedrag en andere kennis en vaardigheden. Dit betekent niet automatisch dat dit hiervoor ook andere mensen voor nodig zijn.
Om uw medewerkers toekomstproof te maken en houden is het wel een vereiste dat de veranderbereidheid maximaal is. Door uw medewerkers inzicht te geven in uw visie en strategie aangevuld met inzicht in hun ontwikkelpotentieel kan elke medewerker voor zichzelf zijn of haar groeipad formuleren. Dit groeipad kan zowel binnen als buiten de organisatie liggen.

Deze aanpak zorgt voor betrokken medewerkers die in staat zijn om hun potentieel in te zetten om uw strategie te laten werken. Medewerkers die geen relatie zien tussen hun potentieel en wat de organisatie vraagt, kunnen gericht hun volgende carrièrestap bepalen.

Meer weten over de HDLG aanpak om deze transformatie te realiseren? Neem contact met ons op.

Dit boek bestellen?

Vul het formulier in en wij nemen contact met je op.
  Ik ga akkoord met de privacy verklaring.

  Back To Top
  X