skip to Main Content

”KPN ontdekt intern IT talent met de TMA Methode van HDLG”

Klant

Gerard Janssen Consultant bij Vijfhart.

Oplossingen

Talentmanagement, TMA-analyses, TMA Team-analyses, Training, Coaching, Competentiematching, TMA certificering, Talentgerichte HR-cyclus

Rutger Barczuk, Sr. Business Partner Learning & Development bij KPN, neemt je mee in hun zoektocht naar de juiste nieuwe collega’s voor verschillende agile teams met behulp van de Groeimonitor®.

De groeimonitor is een dienst die Vijfhart IT Opleidingen heeft ontwikkeld en maakt daarbij gebruik van de TMA Methode. HDLG heeft Vijfhart en KPN begeleid bij het gebruiken van de TMA Methode. De ICT Competence Factory heeft de vertaalslag gemaakt naar de e-CF competenties.

KPN Technium is de IT-innovatieafdeling van KPN. Sinds jaar en dag werken KPN en Vijfhart samen aan het nog verder professionaliseren van IT-professionals, werkzaam in diverse IT functies en afdelingen bij KPN.

WAT SPEELT ER BIJ KPN TECHNIUM?

KPN Technium heeft agile werken getransformeerd. Binnen KPN ziet men de steeds complexere wereld met veeleisende klanten en medewerkers als grote uitdaging. Door het implementeren van de uitgangspunten van agile is KPN in staat om zich continu aan te passen aan de nieuwe realiteit, wendbaar zijn. Een must, wil je van waarde blijven voor de klant.

Door agile werken te implementeren, werkt KPN nu met multidisciplinaire teams. Teams zijn efficiënter en effectiever en medewerkers succesvoller en productiever. De samenstelling van een team is cruciaal voor goed functioneren. En dat is precies de vraag waarmee KPN bij Vijfhart IT-Opleidingen kwam: “Hoe kunnen we de gewenste competenties per team/rol in kaart krijgen (profiel) en hoe zorgen we er voor dat de huidige / nieuwe medewerkers zich daaraan kunnen meten? Met dit inzicht kan een eigen / team groeipad ontwikkeld worden, indien van toepassing.”

KPN KIEST VOOR DE GROEIMONITOR, MAAR WAAROM EIGENLIJK? 

Rutger vertelt: “Enkele chapter coaches binnen Technium waren zelf al begonnen met het formuleren van het proces om de juiste mensen aan te trekken voor bepaalde (nieuwe) rollen binnen de teams. Naast de verwachting prettig te kunnen samenwerken is het goed om te weten welke competenties er verwacht worden en of daaraan voldaan / in gegroeid kan worden. De Groeimonitor kan hierbij helpen, doordat hierin het e-CF gekoppeld is aan de Talent- en Motivatie Analyse (TMA) met daarbij op maat gemaakte groeiprofielen waarin zowel de harde IT skills als de soft skills worden gedefinieerd. Met andere woorden; een gewenste aanvulling op het proces met meerwaarde voor iedereen.”

HOE ZIET HET PROCES ERUIT?

Om het selectieproces goed te laten verlopen, is er samen met de chapter coach per team gekeken naar de inhoud van de rol en de benodigde IT-competenties, e-CF. Deze competenties, de beschrijving en missie van de rol, inclusief de verantwoordelijkheden en werkzaamheden, zijn verwerkt in een maatwerk groeiprofiel voor KPN.

Het selectieproces voor nieuwe medewerkers in diverse KPN Technium teams, waarin de Groeimonitor is ingezet, bestaat uit 6 stappen. Iedere stap wordt hieronder toegelicht:

 1. KENNISMAKINGSGESPREK TUSSEN CHAPTER COACH EN SOLLICITANT

Dit gesprek is bedoeld als kennismaking tussen de sollicitant, KPN Technium en de werkzaamheden in het betreffende team.

 1. KENNISMAKINGSGESPREK MET TEAM

De samenstelling in een team is van cruciaal belang voor het goed functioneren. KPN hecht dan ook veel waarde aan deze stap in het selectieproces.

 1. CV ANALYSE OP E-CF COMPETENTIES

Als het team de sollicitant als potentiele collega ziet zitten, verstuurt KPN het CV van de sollicitant naar Vijfhart voor een analyse op de e-CF competenties. Het resultaat hiervan is een overzichtelijke weergave van de e-CF competenties die de sollicitant bezit.

 1. TMA ANALYSE EN 360 GRADEN FEEDBACK

De sollicitant wordt uitgenodigd om de TMA (Talent- en Motivatieanalyse) en 360 graden feedback in te vullen. Het resultaat hiervan is een rapportage welke in de volgende stap met de sollicitant wordt teruggekoppeld.

 1. TERUGKOPPELINGSGESPREK TMA EN 360 GRADEN FEEDBACK MET SOLLICITANT

De rapportage wordt door een gecertificeerde TMA-professional teruggekoppeld aan de sollicitant. Er wordt gekeken naar welke talenten de sollicitant heeft en hoe zijn huidige collega’s (indien de sollicitant deze personen heeft uitgenodigd voor de 360 graden feedback) hem/haar beoordelen op de benodigde competenties voor de nieuwe rol.

 1. PERSOONLIJK GROEIPROFIEL GESPREK TUSSEN CHAPTER COACH EN SOLLICITANT

De resultaten uit zowel de CV als de TMA+360 graden feedback analyse worden verwerkt in een persoonlijk groeiprofiel. In dit groeiprofiel staat ook het groeiprofiel van de rol en het persoonlijk leerpad voor de sollicitant om door te groeien in deze rol. De chapter coach bespreekt het groeiprofiel met de sollicitant en afhankelijk van de resultaten in het selectieproces, wordt de sollicitant welkom geheten in het team.

WAT HEEFT DE GROEIMONITOR KPN OPGELEVERD?

Sinds de start van de Groeimonitor heeft KPN Technium een aantal sollicitanten aangenomen. Deze sollicitanten werken nu enkele maanden in hun nieuwe rol. Rutger: “Het is een wat langer durende selectieprocedure dan gewend, maar het heeft zeker zijn vruchten afgeworpen. We hebben nu niet alleen complete profielen met competenties op zowel technisch als soft skills vlak, maar ook de juiste mensen om deze rollen te vervullen. De persoonlijke groeiprofielen en leerpaden zijn een handvat om te werken aan de verdere professionalisering van de nieuwe teammembers.”

Vijfhart | Bastiaan Janssen en Gerard Janssen over de case: Groeimonitor bij KPN

Dit boek bestellen?

Vul het formulier in en wij nemen contact met je op.
  Ik ga akkoord met de privacy verklaring.

  Back To Top
  X