skip to Main Content

“We lopen nu voorop met ons HR-beleid. Van strategie, functiehuis, beloningsbeleid tot en met talentmanagement!”

Le Nouveau Chef is een familiebedrijf, opgericht in 1986 met het idee om stijlvolle kokskleding voor de Nederlandse markt te maken die de chef in staat stelt het beste uit zichzelf te halen. Op dit moment opereren wij op internationaal niveau en leveren wereldwijd naar 111 landen in het premium segment. Met het oog op de toekomst proberen wij altijd te innoveren, terwijl we ook zorg dragen voor onze planeet.

Via Linkedin ben ik in contact gekomen met HDLG uit Soest. Ik was op zoek naar een HR partner die ons kon helpen met het opzetten van een stevige, flexibele en toekomstbestendige HRM-basis voor onze organisatie en medewerkers. Na de eerste kennismaking bleek al snel dat HDLG onze wensen kon vervullen. Dat HDLG ons heeft gewezen op een subsidie voor de investering en ondersteuning heeft geboden bij de aanvraag hiervan was een fijn extra cadeautje.

Aanpak en implementatie
Na afstemming over het project en implementatie zijn we gestart met een aantal strategische OGSM sessies in de talentboerderij in Soest. Dit heeft geleid tot een businessplan op één A4 waarbij een gezamenlijk doel is geformuleerd. Na de strategische sessies zijn onze organisatievraagstukken vastgesteld met behulp van het STYR model en is vanuit ons nieuwe functiehuis een beloningsbeleid en salarishuis opgesteld. Met de TMA methode heeft HDLG daarna een talenten vlootschouw uitgevoerd om inzicht te krijgen in de individuele talenten en ons ontwikkelpotentieel. De individuele talenten zijn daarna gematched met de nieuwe jobprofielen.

HDLG heeft ons tevens geholpen met de individuele talentontwikkelplannen om zo zelfregie te creëren voor het leren en groeien van alle medewerkers op basis van het nieuwe functieprofiel en het gewenste gedrag. Onze nieuwe talentgerichte aanpak is ook gekoppeld aan onze HR-cyclus en de leidinggevenden van onze organisatie zijn erin getraind hoe je het talent in je team maximaal benut en laat renderen. Ook zijn door HDLG enkele TMA-teamsessies gedaan om de teams nog beter te laten samenwerken. Uiteindelijk zijn we zelf gecertificeerd voor het toepassen van het STYR model en de TMA methode, zodat we nu zelf het onderhoud en ook verbeteringen in de aanpak kunnen doorvoeren. Zo hebben we nu bijvoorbeeld de nieuwe talentgerichte aanpak gekoppeld aan ons werving- en selectiebeleid en hebben hierdoor al een aantal mooie nieuwe talenten binnengehaald.

We lopen nu voorop met ons HR-beleid, van strategie, functiehuis, beloningsbeleid tot en met talentmanagement. De totale implementatie is binnen een jaar gerealiseerd en de begeleiding door de consultants van HDLG heb ik als positief ervaren.” – Marijn Blaauw, COO.

”KPN ontdekt intern IT talent met de TMA Methode van HDLG”

Rutger Barczuk, Sr. Business Partner Learning & Development bij KPN, neemt je mee in hun zoektocht naar de juiste nieuwe collega’s voor verschillende agile teams met behulp van de Groeimonitor®.

De groeimonitor is een dienst die Vijfhart IT Opleidingen heeft ontwikkeld en maakt daarbij gebruik van de TMA Methode. HDLG heeft Vijfhart en KPN begeleid bij het gebruiken van de TMA Methode. De ICT Competence Factory heeft de vertaalslag gemaakt naar de e-CF competenties.

KPN Technium is de IT-innovatieafdeling van KPN. Sinds jaar en dag werken KPN en Vijfhart samen aan het nog verder professionaliseren van IT-professionals, werkzaam in diverse IT functies en afdelingen bij KPN.

WAT SPEELT ER BIJ KPN TECHNIUM?

KPN Technium heeft agile werken getransformeerd. Binnen KPN ziet men de steeds complexere wereld met veeleisende klanten en medewerkers als grote uitdaging. Door het implementeren van de uitgangspunten van agile is KPN in staat om zich continu aan te passen aan de nieuwe realiteit, wendbaar zijn. Een must, wil je van waarde blijven voor de klant.

Door agile werken te implementeren, werkt KPN nu met multidisciplinaire teams. Teams zijn efficiënter en effectiever en medewerkers succesvoller en productiever. De samenstelling van een team is cruciaal voor goed functioneren. En dat is precies de vraag waarmee KPN bij Vijfhart IT-Opleidingen kwam: “Hoe kunnen we de gewenste competenties per team/rol in kaart krijgen (profiel) en hoe zorgen we er voor dat de huidige / nieuwe medewerkers zich daaraan kunnen meten? Met dit inzicht kan een eigen / team groeipad ontwikkeld worden, indien van toepassing.”

KPN KIEST VOOR DE GROEIMONITOR, MAAR WAAROM EIGENLIJK? 

Rutger vertelt: “Enkele chapter coaches binnen Technium waren zelf al begonnen met het formuleren van het proces om de juiste mensen aan te trekken voor bepaalde (nieuwe) rollen binnen de teams. Naast de verwachting prettig te kunnen samenwerken is het goed om te weten welke competenties er verwacht worden en of daaraan voldaan / in gegroeid kan worden. De Groeimonitor kan hierbij helpen, doordat hierin het e-CF gekoppeld is aan de Talent- en Motivatie Analyse (TMA) met daarbij op maat gemaakte groeiprofielen waarin zowel de harde IT skills als de soft skills worden gedefinieerd. Met andere woorden; een gewenste aanvulling op het proces met meerwaarde voor iedereen.”

HOE ZIET HET PROCES ERUIT?

Om het selectieproces goed te laten verlopen, is er samen met de chapter coach per team gekeken naar de inhoud van de rol en de benodigde IT-competenties, e-CF. Deze competenties, de beschrijving en missie van de rol, inclusief de verantwoordelijkheden en werkzaamheden, zijn verwerkt in een maatwerk groeiprofiel voor KPN.

Het selectieproces voor nieuwe medewerkers in diverse KPN Technium teams, waarin de Groeimonitor is ingezet, bestaat uit 6 stappen. Iedere stap wordt hieronder toegelicht:

 1. KENNISMAKINGSGESPREK TUSSEN CHAPTER COACH EN SOLLICITANT

Dit gesprek is bedoeld als kennismaking tussen de sollicitant, KPN Technium en de werkzaamheden in het betreffende team.

 1. KENNISMAKINGSGESPREK MET TEAM

De samenstelling in een team is van cruciaal belang voor het goed functioneren. KPN hecht dan ook veel waarde aan deze stap in het selectieproces.

 1. CV ANALYSE OP E-CF COMPETENTIES

Als het team de sollicitant als potentiele collega ziet zitten, verstuurt KPN het CV van de sollicitant naar Vijfhart voor een analyse op de e-CF competenties. Het resultaat hiervan is een overzichtelijke weergave van de e-CF competenties die de sollicitant bezit.

 1. TMA ANALYSE EN 360 GRADEN FEEDBACK

De sollicitant wordt uitgenodigd om de TMA (Talent- en Motivatieanalyse) en 360 graden feedback in te vullen. Het resultaat hiervan is een rapportage welke in de volgende stap met de sollicitant wordt teruggekoppeld.

 1. TERUGKOPPELINGSGESPREK TMA EN 360 GRADEN FEEDBACK MET SOLLICITANT

De rapportage wordt door een gecertificeerde TMA-professional teruggekoppeld aan de sollicitant. Er wordt gekeken naar welke talenten de sollicitant heeft en hoe zijn huidige collega’s (indien de sollicitant deze personen heeft uitgenodigd voor de 360 graden feedback) hem/haar beoordelen op de benodigde competenties voor de nieuwe rol.

 1. PERSOONLIJK GROEIPROFIEL GESPREK TUSSEN CHAPTER COACH EN SOLLICITANT

De resultaten uit zowel de CV als de TMA+360 graden feedback analyse worden verwerkt in een persoonlijk groeiprofiel. In dit groeiprofiel staat ook het groeiprofiel van de rol en het persoonlijk leerpad voor de sollicitant om door te groeien in deze rol. De chapter coach bespreekt het groeiprofiel met de sollicitant en afhankelijk van de resultaten in het selectieproces, wordt de sollicitant welkom geheten in het team.

WAT HEEFT DE GROEIMONITOR KPN OPGELEVERD?

Sinds de start van de Groeimonitor heeft KPN Technium een aantal sollicitanten aangenomen. Deze sollicitanten werken nu enkele maanden in hun nieuwe rol. Rutger: “Het is een wat langer durende selectieprocedure dan gewend, maar het heeft zeker zijn vruchten afgeworpen. We hebben nu niet alleen complete profielen met competenties op zowel technisch als soft skills vlak, maar ook de juiste mensen om deze rollen te vervullen. De persoonlijke groeiprofielen en leerpaden zijn een handvat om te werken aan de verdere professionalisering van de nieuwe teammembers.”

Vijfhart | Bastiaan Janssen en Gerard Janssen over de case: Groeimonitor bij KPN

LYNX Logo

“HDLG denkt goed mee en kan door het vele persoonlijke contact uitstekend maatwerk bieden. “

LYNX is een organisatie die graag stappen zet in het talentgericht werken. Om de eerste stappen te zetten hebben wij gekozen voor Strategisch Talentmanagement van HDLG. Eerst is gestart met de marketing afdeling, waarbij alle marketeers een individuele TMA-talentanalyse hebben gemaakt en teruggekoppeld kregen. Daarna is met dit team een talentgerichte teamsessie gehouden. Hierover waren wij erg enthousiast, omdat het team tot nieuwe inzichten kwam over de onderling aanwezige talenten. Aansluitend op deze eerste teamsessie heeft een ieder concrete doelen gesteld waaraan zij gericht konden werken. Na deze enthousiaste start volgden al gauw meer TMA-analyses bij andere collega’s en wederom een teamsessie. Binnen een jaar heeft nu bijna elke medewerker een TMA-analyse gemaakt en teruggekoppeld gekregen. Sinds de zomer is een start gemaakt met het voeren van ontwikkelgesprekken, waarin de medewerkers een 360-graden feedback analyse uitzetten en hiermee hun persoonlijke ontwikkeling op één zetten. Ondertussen ontstond er een nieuwe behoefte en willen wij binnen LYNX graag een feedbackcultuur ontwikkelen waarin feedback geven én vragen voorop staat. HDLG denkt goed in oplossingen en zo gaan wij starten met een trainingstraject waarin eerst de leidinggevenden getraind worden en daarna de rest van de organisatie. Hierdoor wordt één duidelijke lijn geschept, die breed wordt ingezet. De volgende stap is het implementeren van de talentgerichte HR-cyclus. HDLG voelt goed aan waar onze behoeftes liggen in de organisaties en biedt uitstekende begeleiding bij het voeren van de TMA- en ontwikkelgesprekken. HDLG denkt goed mee en kan door het vele persoonlijke contact uitstekend maatwerk bieden.

HDLG AcalBFI

“De HDLG-aanpak zorgt ervoor dat alle aanwezige talenten worden ingezet om onze strategie te realiseren.”

AcalBFI is van een distributeur in actieve technische componenten aan het transformeren naar een technical solutions provider. Deze positionering vergt van de medewerkers meer kennis, creativiteit en ondernemerschap. De ambitie is om met het huidige team van werknemers invulling te geven aan deze nieuwe positionering.

Allereerst zijn er gezamenlijk rollen gedefinieerd, inclusief het gewenste gedrag, die aansluiten bij de strategie. Daarna zijn de individuele talenten van alle werknemers gemeten. Tevens is er een 360 feedback structuur geïmplementeerd.

De inzichten van de talenten en de feedback resultaten geven op individueel niveau aan waar ontwikkeling gewenst en haalbaar is. De ontwikkelactiviteiten worden begeleid door de leidinggevenden aan de hand van een ontwikkelcyclus.. Deze ontwikkelcyclus bestaat uit progressiegesprekken per kwartaal, een navigator en tweejaarlijks een 360 feedback meting.

De medewerkers kunnen met een eigen dashboard hun talenten, ontwikkelpotentieel en 360 feedback inzien en op basis hiervan een compact en praktisch Personal Development Plan opstellen.
Voor medewerkers die niet goed aansluiten op één van de rollen maar wel van grote toegevoegde waarde zijn vanwege de kennis en ervaring ontwerpen hun eigen rol op basis van hun talenten en ontwikkelpotentieel. Op basis van dit persoonlijke profiel starten ook zij een 360 feedback op om de gewenste ontwikkeling vast te kunnen stellen.

De aanpak zorgt ervoor dat alle aanwezige talenten worden ingezet om de strategie te realiseren. Waardevolle kennis en ervaring wordt benut. Stapsgewijs wordt er gewerkt aan een cultuur waarbij elke professional continue werkt aan persoonlijke ontwikkeling en hiervan zelf de regisseur is met alle inzichten vanuit zijn persoonlijk dashboard.

HDLG Connetic

“Op basis van de TMA-methode heeft HDLG voor ons vele talenten gescreend.”

Vanaf dag één zijn we er ons bij ECONNETIC van bewust dat onze mensen het verschil maken, daar investeren wij dus graag in. Doen wat je leuk vindt en doen waar je goed in bent geeft immers energie: ‘duurzame energie’ die zorgt voor duurzame inzetbaarheid. Met ons uitgebreide Talent Ontwikkel Programma (TOP) stimuleren wij de ontwikkeling van ons talent, zorgen wij ervoor dat iedere collega in zijn of haar eigen kracht staat, snel kan doorgroeien én heel belangrijk: iedere dag met veel plezier naar het werk gaat!

Op basis van de TMA-methode heeft HDLG voor ons vele talenten gescreend. De vlijmscherpe analyse maakt direct duidelijk waar ieders talenten zitten. Maar nog belangrijker: deze analyse wordt daarna helder overgebracht. Zo krijgen we inzicht in hoe iemand reageert op bepaalde situaties, waarom hij (of zij) zo reageert en hoe hij dit in kan zetten om nog effectiever te zijn in de werkomgeving. Via coaching worden onze mensen geholpen om beter hun plek te vinden in het werk. Bovendien wordt dit alles ook helder vertaald aan de managers, zodat je als manager echt kunt sturen op talenten!

Peter Klein Heerenbrink, één van de medewerkers die een assessment heeft doorlopen bij HDLG, zegt het volgende:
“Het is verbluffend om te zien hoe het afnemen van een assessment je in de spiegel laat kijken. Je ziet echt jezelf staan. Een assessment bij HDLG wordt afgenomen op een natuurlijke wijze in een ontspannen rustige sfeer. Geen haastwerk, goede gesprekken waarin je als kandidaat alles kwijt kunt. Je krijgt goede adviezen mee voor in de toekomst zodat de valkuilen vooraf kunnen worden gedicht. Het was voor mij een fantastische ervaring om een assessment bij HDLG te mogen meemaken.”

HDLG Rosler

“De waardering van de aandacht die medewerkers krijgen is, dankzij de HDLG-talentaanpak, gestegen.”

Al meer dan 80 jaar is de Rösler-groep werkzaam op het gebied van de oppervlaktebewerking door middel van glijslijp- en straaltechniek en biedt de een uitgebreide portfolio van installaties, procesmedia en diensten. De Rösler-groep heeft met 15 vestigingen en meer dan 150 handelsvertegenwoordigingen een wereldwijd dekkend netwerk.

Rösler Benelux werkt sinds een jaar met HDLG en de TMA-methode als basis om talentmanagement in te voeren. In dit traject zijn eerst alle taken in kaart gebracht, vervolgens zijn er bij iedereen Talent Motivatie Analyses afgenomen. Uitgaande van de bestaande rollen en taken is gekeken of ieders talenten optimaal benut worden. Dit heeft tot gevolg gehad dat er intern, en op verzoek van sommige medewerkers verschuivingen in taken hebben plaatsgevonden. Nu is Rösler zover dat de eerste 360 graden metingen worden uitgevoerd om als basis te dienen voor het talent ontwikkelplan van ieder individu. Om dit te bereiken zijn er trainingen en workshops gegeven om een TMA rapportage te kunnen lezen en te benutten als leidinggevende en coach. Het HDLG talent programma heeft zeker al zijn vruchten afgeworpen. Zo is de waardering van de aandacht die medewerkers krijgen gestegen en wordt de TMA als werving & selectie instrument ingezet om ervoor te zorgen dat de juiste personen op de juiste plek komen. Dit hele traject is samen met het hoofd HRM Remi van Herpen en de directeur Kurt Beyens uitgerold.

HDLG Online Seminar

“De HDLG-aanpak heeft geleid tot een lager verloop en medewerkers die nog meer waarde toevoegen aan de organisatie.”

Online Seminar is een sterk groeiende organisatie die professionele webinars organiseert voor veeleisende klanten binnen de financiële dienstverlening, farmaceutische industrie en multinationals. Het aantrekken en vasthouden van talentvolle medewerkers is en blijft uitdagend. Zeker als een groot deel van de nieuwe medewerkers bestaat uit de nieuwe generatie. Online Seminar heeft gekozen voor een aanpak waarbij de individuele talenten van alle medewerkers in beeld zijn gebracht en worden benut. Daarnaast is het ontwikkelpotentieel per medewerker in kaart gebracht en wordt dit potentieel stap voor stap ontwikkeld door het voeren van progressiegesprekken. In combinatie met gerichte feedback, een persoonlijk talenten dashboard voor elke medewerker en inzicht in de talenten in het team, wordt er een ideale werkomgeving gecreëerd waarin talentvolle medewerkers zich happy voelen. De aanpak heeft geleid tot een lager verloop en medewerkers die nog meer waarde toevoegen aan de organisatie.

Dit boek bestellen?

Vul het formulier in en wij nemen contact met je op.
  Ik ga akkoord met de privacy verklaring.

  Back To Top
  X