talenten

Talenten komen voort uit de bouwstenen van je persoonlijkheid. De talenten van jezelf of die van je medewerkers veranderen daardoor ook niet snel. Je kunt ze inzetten maar niet ontwikkelen. De talenten bepalen wel of je specifieke competenties makkelijk of lastig kunt ontwikkelen. Als organisatie heb je hierdoor vooral invloed op de persoonlijke talenten van medewerkers bij de in-, door- en uitstroom van medewerkers.

Vandaar dat HDLG organisaties ondersteunt met het aantrekken van de juiste medewerkers en leidinggevenden. Door de combinatie van een capaciteiten analyse en een talenten analyse krijgt u de hoogst haalbare voorspellende waarden waarop u uw keuze kunt baseren.

Talentmanagement is het op een juiste wijze inzetten en ontwikkelen van managers en medewerkers. Er is vaak voldoende talent binnen organisaties aanwezig. Wat minder vaak voor komt is dat al dit talent ook op een juiste wijze benut wordt.

  • Gemiddeld wordt 80% van het talent niet benut
  • Medewerkers worden aangenomen op hun competenties en ontslagen op hun gedrag
  • Leidinggevenden hebben geen inzicht in de talenten van hun medewerkers
  • Medewerkers zijn zich niet (meer) bewust van hun talenten.

Met HDLG talentmanagement weet je precies hoe je meer uit jouw medewerkers kunt halen. Daarnaast bent je in staat om met meer succes nieuwe medewerkers te selecteren op basis van hun talenten en capaciteit. HDLG is business partner van de TMA methode.