skip to Main Content

Aanleiding

Door de veranderingen op de arbeidsmarkt is een leven lang ontwikkelen van steeds groter belang. Mensen moeten langer doorwerken door de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd en banen veranderen razendsnel door technologische ontwikkelingen. Voor zowel werkgevers als werkenden is het belangrijk om hierop te anticiperen. In het MKB ontbreekt het echter regelmatig aan tijd, geld, kennis of capaciteit om zich te richten op de toekomstbestendigheid van de onderneming en het op peil houden van de kennis en vaardigheden van de werkenden in de onderneming.

Waarvoor kan ik subsidie krijgen?

  1. De doorlichting van de onderneming uitmondend in een opleidings- of ontwikkelplan gericht op het inzichtelijk maken van de scholingsbehoefte vanuit het perspectief van de onderneming;
  2. Het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen ten behoeve van werknemers in de onderneming  of in geval van een samenwerkingsverband werkenden in andere mkb-ondernemingen;
  3. Het ondersteunen en begeleiden bij het ontwikkelen of invoeren van een methode in een onderneming die werknemers in het bedrijf stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk.

Het implementeren van talentmanagement is een doelstelling die goed aansluit bij de hiervoor beschreven subsidiabele initiatieven. Een organisatie die gebruik maakt van talentmanagement weet welke talenten ze in huis hebben en hoe ze deze slim kunnen inzetten. Hierdoor stijgt de persoonlijke bijdrage en wordt het verloop en verzuim verlaagd. Doordat de medewerker zelf inzicht krijgt in zijn of haar talent, ontwikkelstijl en het ontwikkelpotentieel worden ze in staat gesteld zelf de regie te nemen over hun eigen ontwikkeling. Dit in combinatie met slimme ICT wordt de voortgang van het proces bewaakt en de resultaten meetbaar. Mede door de subsidie kunnen investeringen binnen drie maanden al worden terugverdiend.

Hoeveel subsidie kunnen wij ontvangen?

De subsidieregeling kent drie doelgroep; MKB, grootbedrijf en samenwerkingsverbanden.Om vast te stellen voor hoeveel subsidie u in aanmerking komt kunt u het onderstaande formulier invullen. U ontvangt dan uiterlijk binnen 24 uur een compact advies inclusief het subsidiebedrag dat u kunt aanvragen.

Binnen 24 uur uw subsidiebedrag in beeld

    De kans op subsidie hangt mede af van het bestedingsdoel.

Dit boek bestellen?

Vul het formulier in en wij nemen contact met je op.
Ik ga akkoord met de privacy verklaring.
Back To Top
X