skip to Main Content

Strategisch talentmanagement en strategisch plannen

If you don’t know where you are goingyou will probably end up somewhere else.”
Lawrence J. Peter

Managementboeken staan vol van het nut en de noodzaak van strategische planning. Of het nu de Balanced Scorecard van Kaplan & Norton, Competitive advantage van Porter of Dromen, Durven, Doen van Tiggelaar is.  In al deze boeken overheerst de gedachte dat een goede planning vooraf je helpt om je doelen makkelijker en sneller te bereiken.

Organisaties hebben veel baat bij strategische planning. Echter zien we helaas nog vaak plannen die niet scherp genoeg zijn geformuleerd of niet inspirerend zijn, waardoor het plan haar doel mist.

Voor de implementatie van Strategisch Talentmanagement maakt HDLG gebruik van de OGSM-methode. OGSM staat voor Objective, Goal, Strategies en Measures. Dit is een overzichtelijk en praktisch plan op 1A4 dat leidt van visie naar actie en verbindt de ambitieuze doelstellingen aan concrete activiteiten.

Planning werkt niet alleen op niveau van de organisatie, maar ook op individueel niveau. Want welke strategische plannen er ook zijn, je medewerkers moeten het wel waarmaken.

Op individueel niveau wordt tijdens de implementatie vaak gestart met de TOP: het Talent Ontwikkel Plan. Dit plan wordt door je medewerkers zelf ingevuld op basis van hun individuele talentanalyse, het competentieprofiel van hun rol of functie en soms ook de nulmeting van de uitgevoerde 360-graden feedback analyse. In hoofdlijnen bestaat het TOP vaak voor de helft uit te behalen kpi’s (performance management) en uit de persoonlijke groeidoelstellingen. Daarbij geeft iedere medewerker aan welke talenten en competenties hij of zij de komende periode extra wil inzetten en ontwikkelen. En welke persoonlijke activiteiten en gedrag daarbij horen. Dit TOP is goed in te passen in bestaande HR-cycli. Een belangrijk voordeel is dat medewerkers zelf de regie hebben over hun persoonlijke groei in de richting die past bij de strategie van de organisatie.

Wil je meer weten over Strategisch Talentmanagement, de OGSM-methode of een voorbeeld van een TOP-formulier ontvangen?  Vul dan het onderstaande formulier in voor meer informatie.

Informatie aanvraag strategisch plannen

Dit boek bestellen?

Vul het formulier in en wij nemen contact met je op.
    Ik ga akkoord met de privacy verklaring.

    Back To Top
    X