skip to Main Content

IPO

Persoonlijke ontwikkelingIedere geregistreerde paramedicus bij het Kwaliteitsregister Paramedici dient binnen 3 tot 5 jaar te zorgen voor de herregistratie. Hiervoor moeten verschillende deskundigheidsbevorderende activiteiten worden uitgevoerd en minimaal 160 KP-punten worden verzameld. Een belangrijk onderdeel van de herregistratie is de Individuele Persoonlijke Ontwikkeling (de IPO). In 4 fasen doorloop je hiermee grotendeels het proces voor je herregistratie.

Voor veel paramedici is de IPO en het verzamelen van de benodigde 160 KP-punten met alle verplichte documenten een hele opgave. De coaches van HDLG Paramedisch helpen je hier graag bij.
HDLG Paramedisch zorgt voor de talentgerichte aanpak en ontzorgt je in het behalen van je herregistratie in het Kwaliteitsregister Paramedici (KP). Hiervoor heeft HDLG de talentgerichte aanpak met de IPO ontwikkeld. In iedere fase van de IPO word je ondersteund en ontzorgt met gevalideerde analyses en rapportages.

Waarom kiezen voor de talentgerichte aanpak?

Met inzicht in jouw talenten en persoonlijke competenties op basis van het competentieprofiel van de paramedicus, kun je jouw ontwikkeltraject doelgericht uitvoeren. Hiervoor maken we gebruik van onze talentanalyse. Deze methode is gevalideerd, betrouwbaar, positief, niet veroordelend en biedt inzicht in jouw talenten en de beste ontwikkelmogelijkheden. De talentanalyse is dan ook de start van jouw IPO waarin je met veel meer plezier werkt aan je kwaliteit als paramedicus en ook zorgt voor je herregistratie bij KP.

Uiteraard zijn al onze analyses en rapportages uit de 4 fases van de IPO gevalideerd. Onze talentgerichte IPO bestaat uit de volgende 4 fases:

Fase 1: Reflecteren en analyseren

 • Persoonlijke talentanalyse
 • Uitvoeren van een 360⁰ feedback
 • Competentiematch op basis van het paramedische competentieprofiel
 • Persoonlijk gesprek en toelichting op de gevalideerde rapportages met jouw HDLG-coach

Resultaat: Gevalideerde basis voor je talentgerichte ontwikkeling en alvast 10 geaccrediteerde KP-punten.

Fase 2: Doelen stellen en plannen

 • Opstellen van je Persoonlijk Ontwikkel Plan samen met jouw HDLG-coach
 • Opstellen van je Performance matrix. Dit is de matrix waarin je de stappen in jouw ontwikkeltraject kunt volgen

Resultaat: een plezierig Persoonlijk Ontwikkel Plan dat is afgestemd op jouw persoonlijke situatie
en 10 extra KP-punten.

Fase 3: Uitvoeren en blijven reflecteren

In deze fase voer je het plan uit door deel te nemen aan de geplande activiteiten en scholingen. Ook neem je regelmatig bewust de tijd om vast te stellen wat de uitgevoerde activiteiten tot nu toe hebben opgeleverd en wat nog niet. Deze tussentijdse reflectie geeft inzicht in je voortgang.

Resultaat: met het succesvol uitvoeren van je Persoonlijk Ontwikkel Plan zijn na deze fase minimaal 150 KP-punten verzameld, op overzichtelijke wijze en zonder stress. En je hebt op een plezierige wijze gewerkt aan je kwaliteit.

Fase 4: Evalueren en beoordelen

Wij voeren de 360⁰ feedback opnieuw voor jou uit. De focus ligt nu op een specifiek doel en/of specifieke competenties in jouw profiel. Je bespreekt de resultaten met jouw HDLG-coach. Met deze input maak je eenvoudig het vereiste evaluatieverslag.

Resultaat: minimaal 160 KP-punten en jouw herregistratie in het Kwaliteitsregister Paramedici voor de komende 5 jaar is gewaarborgd

HDLG Paramedisch biedt gevalideerde rapportages:

 • Persoonlijke talentanalyse
 • 360⁰ Feedback (in fase 1 en fase 4)
 • Competentiematch
 • Performance matrix
 • Persoonlijk Ontwikkel Plan

Dit boek bestellen?

Vul het formulier in en wij nemen contact met je op.
  Ik ga akkoord met de privacy verklaring.

  Back To Top
  X