skip to Main Content

Organisatie ontwikkeling is van levensbelang

Stilstand is achteruitgang. Dit cliché gaat op voor alle bedrijven in alle geledingen. Organisatieontwikkeling is van levensbelang om een interessante partij te zijn en te blijven voor je klanten. De optimale ontwikkeling van je organisatie krijg je voor elkaar door te werken met de meest geschikte werknemers op de juiste posities. Hoe weet je of de talenten van je werknemers helemaal tot hun recht komen op de positie waar ze zitten? Hoe kun je je medewerken laten mee ontwikkelen met je organisatie en zo je bedrijfsresultaat en klanttevredenheid verbeteren? Met de teamontwikkeling trainingen en talentontwikkeling training van HDLG kun je de persoonlijke ontwikkelingen en teamontwikkelingen in je organisatie een impuls geven. Wij zijn er heilig van overtuigd dat dit de organisatieontwikkeling ten goede komt. De gecertificeerde coaches van HDLG laten je bedrijfsstrategie werken door het aanwezige talent in de teams in je organisatie inzichtelijk te maken en slim in te zetten. Of het nu gaat om een persoonlijke of een bedrijfsbrede ambitie; samen met HDLG realiseer je op een leuke manier een maximaal resultaat. Met de verschillende trainingen van HDLG zijn belangrijke stappen voorwaarts in je organisatie ontwikkeling gegarandeerd. Wij geven onze trainingen in ons eigen trainingscentrum of op (een zelf uitgekozen) locatie.

Voor wie werken wij?

HDLG wil organisaties succesvoller laten zijn door het realiseren van de benodigde gedragsveranderingen. Dan doen wij door ervoor te zorgen dat iedereen zijn of haar werk met plezier doet en door ieder individueel het beste te laten presteren binnen zijn of haar mogelijkheden en rol in het team. Wij richten ons op bedrijven uit de meest uiteenlopende markten en alle branches. Elke sector heeft zo zijn eigen sector-gerelateerde vraagstukken en oplossingen vragen. Wij geven onze TMA trainingen onder andere voor bedrijven in onderstaande sectoren:

 • Transport & Logistiek
 • Bouw & Installatietechniek
 • Zorg
 • Retail
 • Klant Contact Centers

Organisatie ontwikkelings vraagstukken en oplossingen werken inspirerend binnen één en dezelfde branche. Toch zijn de meeste bedrijfsvraagstukken brancheoverstijgend. Van dit soort overkoepelende ontwikkelingsvraagstukken binnen de verschillende branches, maken wij uiteraard dankbaar gebruik. Dat kan ook gelden voor jouw bedrijf. Elke organisatie kan profiteren van de brancheoverstijgende expertise van HDLG!

Resultaatgerichte maatwerk programma’s voor organisatieontwikkeling

Voor organisatie ontwikkeling is persoonlijke ontwikkeling van individuele werknemers en teamontwikkeling binnen de organisatie vereist. De resultaatgerichte maatwerk teamontwikkeling trainingen van HDLG zijn belangrijk voor de persoonlijke ontwikkeling van je werknemers in het algemeen en de teamontwikkeling in het bijzonder. Door het aanbieden van team ontwikkelingsmogelijkheden, vergroot je de binding van je werknemers met je organisatie. Met andere woorden: persoonlijke ontwikkeling en teamontwikkeling in je organisatie staan synoniem voor organisatieontwikkeling. Competentiemanagement en talentmanagement liggen daaraan ten grondslag. Wij ontwikkelen die twee facetten in een combinatie van actie en plezier met een wetenschappelijk instrumentarium. Daarmee is de HDLG-aanpak uniek in zijn soort. Met de gecertificeerde coaches van HDLG bieden wij resultaatgerichte maatwerk organisatieontwikkeling voor zowel corporate organisaties als het MKB.

Competentiemanagement

Bij organisatieontwikkeling hoort ook individuele competentieontwikkeling. Vanuit de visie van de organisatie worden taken en verantwoordelijkheden vastgelegd in functies of rollen. Op basis hiervan wordt vastgesteld over welke competenties een medewerker dient te beschikken en het gewenste gedrag binnen het team waarin hij of zij werkt.

Persoonlijke ontwikkeling

Daarnaast hoort bij organisatie ontwikkeling ook talentontwikkeling. Bij talentontwikkeling brengen we eerst in kaart wat de vereiste competenties van de medewerkers gewenst zijn. Daarna wordt op basis van de persoonlijke (potentiële) talenten van elke medewerker bekeken welk voorkeursgedrag en ontwikkelpotentieel deze medewerker nodig heeft om aan het profiel te voldoen.

Teamontwikkeling

Goed draaiende teams zijn onmisbaar voor de ontwikkeling van een organisatie. Bevlogen teams kunnen echt het verschil maken! Maar hoe creëer je een topteam in je bedrijf? Dat vraagt om onderling vertrouwen en een helder inzicht in de teamdynamiek. In onze HDLG-teamtraining krijgen medewerkers de inzichten en tools die nodig zijn voor teamontwikkeling. Die tools en inzichten geven we uiteraard niet op een presenteerblaadje.

Organisatieontwikkeling

Die mogen de teams onder onze leiding zelf ontdekken. Teamtraining doen we bijvoorbeeld aan de hand van een TMA Teamanalyse. Hiermee krijgt een team direct inzicht in de individuele talenten van elk teamlid en het daarbij gewenste gedrag. Dit zorgt voor meer onderling begrip en acceptatie van de individuele en persoonlijke karakters in een team. De TMA Teamanalyse geeft daarnaast exact aan wat het team nodig heeft om optimaal te presteren. Dat geeft je als leidinggevende de tools om je team te laten presteren als een topteam! En daarmee je organisatie te ontwikkelen tot een topbedrijf!

Gegarandeerd stappen zetten met organisatieontwikkeling

Voor de meest optimale organisatieontwikkeling is het belangrijk om ook de persoonlijke ontwikkeling van de individuele werknemers in je teams centraal te stellen. HDLG leert in alle medewerkers in teamtrainingen het beste in zichzelf naar boven halen via een stappenschema. Dit schema geeft inzicht in wat iemand wil bereiken, wat zijn of haar talenten zijn, wat de mogelijkheden met die talenten zijn en hoe die talenten verder ontwikkeld kunnen worden om de gestelde doelen te bereiken. Tijdens de teamontwikkeling training worden competenties ontwikkeld en beschreven en worden aantoonbaar persoonlijke stappen vooruit gezet. Die garantie geven wij!

Contact met HDLG

Benieuwd geworden naar wat HDLG op het gebied van organisatieontwikkeling voor jouw bedrijf kan betekenen? Bel of mail ons voor meer informatie over de HDLG-groep via 035 533 81 96 en info@hdlg-groep.nl. Wij vertellen je graag uitgebreid over hoe je met organisatieontwikkeling je bedrijfsresultaten verbetert en de betrokkenheid van je werknemers verhoogd. Vele bedrijven maakten reeds met veel plezier gebruik van onze expertise.

Dit boek bestellen?

Vul het formulier in en wij nemen contact met je op.
  Ik ga akkoord met de privacy verklaring.

  Back To Top
  X