skip to Main Content

Strategisch talentmanagement

Iedere organisatie heeft ambities. Maar het zijn de medewerkers die het moeten waarmaken. Helaas rendeert een groot deel van het geld en de inspanningen, ingezet ter realisering van gedragsverandering, niet. Met Strategisch talentmanagement worden de talenten en het gewenste gedrag van je medewerkers in lijn gebracht met de strategie en de ambities van je organisatie.

Teamontwikkeling

Teamleden presteren het beste als ze plezier hebben in het werk en als er onderling vertrouwen en waardering is. Het doel van HDLG Teamontwikkeling is het realiseren van gewenst gedrag met maximale rendement voor zowel de organisatie als het team. Ieder team is verschillend, heeft verschillende ambities en bezit unieke talenten. Daarom is de ontwikkeling van uw team altijd maatwerk.

Talentgericht trainen

Vaak kan 25% van het trainingsbudget omlaag wanneer je je trainingen afstemt op de talenten van je medewerkers. Want trainen op de ontwikkeling en inzet van bepaalde competenties heeft vooral zin als de passende talenten aanwezig zijn. Wanneer je bijvoorbeeld het initiatief en proactieve gedrag van je verkopers wilt verbeteren, dan is de kans op zichtbaar resultaat het grootst met hoge talentscores op de drijfveren Energie & Actie en Ambitie & Uitdaging.

Talentgericht coachen

Het doel van Talentgericht coachen is om het zichtbare gedrag van de medewerker of manager in lijn te brengen met de ambities en het gewenste gedrag van de organisatie of de afdeling. Omdat iedereen een uniek talentprofiel heeft is het talentgerichte coachtraject altijd maatwerk.

Assessments

HDLG is gespecialiseerd in het doen van metingen: assessments. Je wordt geholpen in het maken van de juiste keuze voor een kandidaat in jouw werving- en selectieproces, voor zowel nieuwe kandidaten (instroom) als ook medewerkers die doorgroeien (doorstroom).

Leiderschapsontwikkeling

Tegenwoordig wordt er terecht vaker onderscheid gemaakt tussen leiden en managen. Een leider beschikt namelijk over andere talenten dan een manager. Welke talenten er in welke mate werkelijk nodig zijn, is afhankelijk van de context en situatie van de organisatie.

Talent Ideaalprofielen

Sommige medewerkers presteren beter dan andere. In iedere organisatie zijn er toppers die altijd voorop lijken te lopen en een echte ambassadeur zijn. Zij zijn het voorbeeld voor veel andere medewerkers. Hoe mooi zou het zijn om te kunnen vaststellen wat deze toppers nu zo uniek en bijzonder maken. Want als je dat weet, dan kan je bijvoorbeeld in de arbeidsmarkt de ‘look-a-likes’ vinden en zo je werving & selectie proces sterk verbeteren. Of je kan je huidige team van medewerkers toetsen aan het Talent Ideaalprofiel om een betere samenstelling van teams te bepalen. Met de Talentmethode van HDLG is dit eenvoudig en betrouwbaar te realiseren.

TMA Talentanalyse

Ieder mens is uniek en heeft een uniek talentprofiel. Door inzicht in je persoonlijke talentprofiel weet je waar je goed in bent, waar je plezier uit haalt en wat je kracht is. En dat is belangrijk, want werken met meer plezier levert je veel energie op. Vanuit de neurowetenschap is bekend dat de mens niet objectief is in zijn mening en oordeel over anderen. Daarom maken wij gebruik van een objectieve en betrouwbare methode voor het meten en vaststellen van jouw talentprofiel.

Interimmanagement

Iedere organisatie of afdeling heeft ambities, maar het zijn de medewerkers die het moeten waarmaken. Tijdens bepaalde periodes binnen een organisatie kan de behoefte aan extra professionaliteit en kennis sterk aanwezig zijn. Op zo’n moment is het aan te raden om een HDLG-interimmanager in te schakelen.

Dit boek bestellen?

Vul het formulier in en wij nemen contact met je op.
    Ik ga akkoord met de privacy verklaring.

    Back To Top
    X