skip to Main Content

Talentgerichte IPO

Persoonlijke ontwikkelingHDLG Paramedisch zorgt voor de talentgerichte aanpak en ontzorgt je in het behalen van je herregistratie in het Kwaliteitsregister Paramedici (KP). Hiervoor heeft HDLG de talentgerichte aanpak met de IPO ontwikkeld. In iedere fase van de IPO word je ondersteund en ontzorgt met gevalideerde analyses en rapportages.

Waarom kiezen voor de talentgerichte aanpak?

Met inzicht in jouw talenten en persoonlijke competenties op basis van het competentieprofiel van de paramedicus, kun je jouw ontwikkeltraject doelgericht uitvoeren. Hiervoor maken we gebruik van onze talentanalyse. Deze methode is gevalideerd, betrouwbaar, positief, niet veroordelend en biedt inzicht in jouw talenten en de beste ontwikkelmogelijkheden. De talentanalyse is dan ook de start van jouw IPO waarin je met veel meer plezier werkt aan je kwaliteit als paramedicus en ook zorgt voor je herregistratie bij KP.

Uiteraard zijn al onze analyses en rapportages uit de fases van de IPO gevalideerd.

Trainingen & workshops

In fase 3 van je IPO ga je aan de slag met het uitvoeren van je Persoonlijk Ontwikkel Plan. Dit betekent dat je gaat werken aan je deskundigheidsbevordering, welke is onderverdeeld in het volgen van bij- & nascholingen en overige deskundigheidsbevorderende activiteiten.
Minimaal 40 punten, van de benodigde 160 KP-punten, moeten worden behaald uit bij- en nascholingen. Je bent als paramedicus vrij in de keuze van de inhoud van de bij- en nascholingsactiviteiten, mits de bij- en nascholingsactiviteiten betrekking hebben op de paramedische beroepsuitoefening.

Onze trainingen en workshops helpen je met het behalen van de benodigde punten.

Talentanalyse

Met inzicht in jouw talenten en persoonlijke competenties op basis van het competentieprofiel van de paramedicus, kun je jouw ontwikkeltraject doelgericht uitvoeren. Hiervoor kan je gebruik maken van onze talentanalyse. Deze methode is gevalideerd, betrouwbaar, positief, niet veroordelend en biedt inzicht in jouw talenten en de beste ontwikkelmogelijkheden. Je krijgt inzicht in 44 talenten op basis van 22 drijfveren. Deze talenten helpen je om je Persoonlijk Ontwikkel Plan op te stellen en die activiteiten te formuleren die passen bij je talentprofiel. Zo werk je nog plezieriger en effectiever aan je kwaliteit als paramedicus. Deze talentanalyse is een vast onderdeel van onze complete talentgerichte IPO begeleiding, maar ook los te bestellen en in te zetten.

Product: Talentrapport en 2 uur persoonlijke toelichting & coaching
Tijdsinvestering: 3 uur
Kosten: € 595,- excl. btw
Aantal KP-punten: 3

Digitale 360-graden feedback

In fase 1 van de IPO moet de eigen vakbekwaamheid kritisch worden geanalyseerd en feedback worden verzameld over de beroepsuitoefening via anderen*. Centraal staan de competentiegebieden. Naast reflecteren op het paramedisch handelen reflecteer je nog op minimaal twee andere voor jou relevante competentiegebieden.

In fase 4 van de IPO wordt de uitvoering van het ontwikkelplan geëvalueerd. In deze fase dien je bewijslast aan te voeren of de geplande activiteiten zijn uitgevoerd. En of dit tot het gewenste resultaat hebben geleid.

In beide fases kan gebruik worden gemaakt van onze digitale 360-graden feedback. Deze analyse geeft je eenvoudig inzicht in hoe bijvoorbeeld je collega’s of patiënten jouw beroepsuitoefening ervaren. Deze feedback kan je dan eenvoudig opnemen in het vereiste Persoonlijk Ontwikkel Plan (in fase 2 en het evaluatieverslag in fase 4.

Product: Digitale 360 graden feedback rapportage
Tijdsinvestering: 1 uur
Kosten: € 195,- excl. btw
Aantal KP-punten: nvt

* mogelijke verschillen in de criteria per beroepsgroep zijn terug te vinden op de website van het Kwaliteitsregister Paramedici.

Dit boek bestellen?

Vul het formulier in en wij nemen contact met je op.
    Ik ga akkoord met de privacy verklaring.

    Back To Top
    X