omgeving

Een stimulerende omgeving is essentieel bij een gedragsverandering. Omgevingsfactoren die kunnen stimuleren zijn:

  • Leidinggevenden die het nieuwe gedrag uitlokken en zichtbaar waarderen
  • Leidinggevenden die zelf het voorbeeld zijn
  • Processen die het gewenste gedrag gemakkelijk maken
  • Klanten die om het nieuwe gedrag vragen
  • Een fysieke omgeving die het nieuwe gedrag uitlokt

Praktische voorbeelden:

  • BCC communiceerde ‘High service, Low prices’ vooral om klanten hun medewerkers op scherp te zetten en feedback uit te lokken (Klanten die om het nieuwe gedrag vragen)
  • De Efteling maakt opruimen leuk met De Holle Bolle Gijs (Fysieke omgeving)
  • De freshbox die wekelijks thuis afgeleverd wordt met gezonde en duurzame producten (Proces dat gewenst gedrag gemakkelijk maakt)
  • Werkoverleg dat altijd start met een video van een positieve klantervaring (zichtbaar waarderen)

Holle bolle gijs

Cultuur van continue verbeteren met Lean

Cultuur is een belangrijk onderdeel van de omgeving. Wanneer een organisatie gedrag verwacht van haar medewerkers dat omschreven kan worden als; initiatiefrijk, ondernemend, innovatief, creatief, resultaatgericht en klantgericht dan sluit het Lean denken en doen hier perfect op aan. Lean gaat er vanuit dat alles wat je doet toegevoegde waarde moet opleveren voor de klant. Wanneer Lean goed doorgevoerd is binnen een organisatie gaat de kwaliteit omhoog en de kosten omlaag. En dit bij een stijgende medewerkerstevredenheid. HDLG implementeert het Lean denken en doen op een zeer praktische wijze. En zorgt hiermee voor een omgeving waarin de talenten van medewerkers maximaal worden benut.