skip to Main Content

Tegenwoordig wordt er terecht vaker onderscheid gemaakt tussen leiden en managen. Een leider beschikt namelijk over andere talenten dan een manager. Welke talenten er in welke mate werkelijk nodig zijn, is afhankelijk van de context en situatie van de organisatie.

Een leider is iemand die met visie zorgt voor een inspirerend en uitdagend doel. De leider geeft antwoord op de vraag ‘waarom doen we dit?’ Daarnaast is een leider iemand die in staat is om de juiste mensen om zich heen te verzamelen. Het liefst niet mensen die op hem lijken, maar mensen met heel andere karakters, drijfveren en talent, zodat er een divers team ontstaat. De leider stelt zijn team in staat om op continue basis te werken aan de ontwikkeling van competenties. Daarnaast creëert de leider een stimulerende omgeving waarbinnen iedereen zich veilig, gezien en gesteund voelt. Als het gaat om gewenst gedrag, dan is de leider de persoon die voorbeeldgedrag laat zien. De leider is ook niet bang voor terugkoppeling, is bereid om zelf in de spiegel te kijken en zichzelf te blijven ontwikkelen.

Hoe werkt het?

Met de talentgerichte leiderschapsontwikkeling van HDLG wordt tijdens de intake kennisgemaakt en de wensen en ambities geïnventariseerd. Om inzicht te verschaffen in het huidige persoonlijke talentprofiel worden de talenten gemeten met de TMA Talentenanalyse. Hiermee wordt tevens inzicht verschaft in de ontwikkelbaarheid van 53 competenties. Gezamenlijk worden de te ontwikkelen competenties en het bijbehorende gedrag afgestemd en in lijn gebracht met de ambities en strategie van de organisatie. Daarna volgt het plan van aanpak waarin de verschillende vormen van begeleiding en ontwikkeling worden vastgelegd. Hierbij kan worden gedacht aan:
a.  inzicht en kennisverrijking
b.  praktijksimulaties met/zonder video-opnames
c.  coaching on the Job
d.  spiegelsessies waarin je in de spiegel leert kijken
Leiderschapsontwikkeling levert alleen rendement op wanneer het gewenste gedrag zichtbaar wordt in de omgeving, bijvoorbeeld in het team, bij klanten of binnen de organisatie. Door het ‘DOEN in de praktijk’ worden de competenties en het gewenste gedrag zichtbaar gemaakt. Zo wordt ervaren wat het effect en resultaat van de leiderschapsontwikkeling is. Tijdens de evaluatie kan met de 360-graden feedback methode worden vastgesteld in hoeverre collega’s of klanten het nieuwe leiderschap echt hebben ervaren. De resultaten, het rapport en de borging worden uitgebreid besproken tijdens de evaluatie.

  • Product: Leiderschapsontwikkeling
  • Tijdsinvestering: variabel
  • Financiële investering: al vanaf € 1.995,- excl. btw

Betrouwbare & valide talentanalyse
Gecertificeerde HDLG-coaches
Leiderschap in lijn met de ambities van de organisatie/afdeling
Coaching vanuit werkplezier en zichtbare gedragsverbetering
Rapportage met 360-graden evaluatie

Interesse in Leiderschapsontwikkeling of een oriënterend gesprek met een HDLG-coach? Klik hier!

Dit boek bestellen?

Vul het formulier in en wij nemen contact met je op.
    Ik ga akkoord met de privacy verklaring.

    Back To Top
    X