Ik wil mijn organisatie ontwikkelen

Het ontwikkelen van je organisatie en de bijbehorende gedragsverandering vergt een holistische aanpak. Op basis van wetenschappelijk onderzoek onderkent HDLG vijf factoren die gezamenlijk leiden tot de gewenste gedragsverandering en resultaten.

HDLG Gedragsmodel

Visie & strategie
Wat is het inspirerende doel waar we voor gaan? Hoe meten we de voortgang? Voor welke strategieën kiezen we? Tot welke acties gaat dit leiden?

Gewenst gedrag
Welke talenten en competenties zijn noodzakelijk voor het succesvol uitvoeren van de visie & strategie?

Omgeving
Word ik door mijn manager, collega’s, klanten en werkprocessen verleid tot het gewenste gedrag? Wordt het gewenste gedrag (sociaal) beloond? En het ongewenste gedrag niet?

Competenties
Word ik ondersteund om het gewenste gedrag succesvol in de praktijk te brengen? Wordt hierbij gebruik gemaakt van mijn persoonlijke talenten?

Talenten
Over welke talenten beschikt onze organisatie al? In hoeverre worden deze talenten in lijn gezet tot de visie & strategie? Hoe zorgen we voor een talentgerichte in- en doorstroom van onze medewerkers?

Benieuwd hoe de aanpak eruit ziet voor jouw vraagstuk? Stuur je vraagstuk aan info@hdlg-groep.nl en je ontvangt binnen 24 uur een eerste reactie. Of download hieronder alvast het E-Book.