GRS GroenRijk kiest HDLG voor cultuurverandering

24 september 2017

GRS GroenRijk is een organisatie die gaat voor zijn klanten. Om ook de komende periode aan de klantverwachting te blijven voldoen is ereen duidelijke ambitie geformuleerd. Een ambitie is alleen wat waard als er naar gehandeld wordt. HDLG is gevraagd om te ondersteunen bij het realiseren van een duurzame gedragsverandering.

Elementen die terugkomen in de aanpak zijn: Talentgericht werken, continue verbeteren, teams met een missie.