denk HDLG

HDLG is er van overtuigd dat het ontwikkelen van mensen en organisaties het meest succesvol is wanneer de combinatie gemaakt wordt tussen talent- en competentiemanagement.

Competentiemanagement

Vanuit de visie van de organisatie worden taken en verantwoordelijkheden vastgelegd in functies of rollen. Op basis hiervan wordt vastgesteld over welke competenties de medewerker dient te beschikken met het bijbehorende gewenste gedrag.

Talentmanagement

Van elke (potentiële) medewerker zijn de persoonlijke talenten in kaart gebracht. Op basis hiervan wordt het voorkeursgedrag en het ontwikkelpotentieel vastgesteld.

De combinatie van competentie- en talentmanagement zorgt ervoor dat het voorkeursgedrag van de medewerker in lijn ligt met het door de organisatie gewenste gedrag.

Over HDLG Groep

De combinatie van actie, plezier en wetenschappelijk instrumentarium maakt de aanpak van HDLG uniek. Met tien ondernemende professionals realiseert HDLG voor zowel corporate organisaties als MKB bedrijven resultaatgerichte maatwerk programma’s.

Onze visie: Bedrijven succesvoller maken door het realiseren van de gewenste gedragsverandering.

Onze missie: Iedereen met plezier laten werken door met de individuele talenten maximale prestaties te realiseren.

Maak kennis met het team

In de markt

HDLG is in alle markten thuis. Verschillende sectoren en branches kennen heel eigen vraagstukken. Deze vraagstukken werken vaak inspirerend binnen de eigen branche, maar – juist – ook daarbuiten. HDLG werkt(e) ondermeer voor de volgende organisaties: CRH, Unica, Lantor, TLN, ST van den Brink, Vodafone, Avaya, GGD, NCJ, XS4ALL, AcalBFi, Garden Retail Services, Friesland Lease, ABN AMRO, IPG Group,  FloraHolland, Belastingdienst, IKEA, Randstad, Reinaerde, St. Antonius Ziekenhuis, Volker Wessels, …

HDLG heeft daarnaast een branchegerichte aanpak, onder meer in Transport & Logistiek, Bouw & Installatietechniek, Zorg, Retail en Klant Contact Centers.