skip to Main Content

Eerste van de serie: Implementeren van Strategisch Talentmanagement

#1: ‘Hoe het individuele talent beter te ontdekken en te stimuleren?

Talentmanagement. Het lijkt een ‘buzzword’. Een hype, iedereen heeft het erover. Maar wat behelst ‘talentmanagement’ nu eigenlijk? Wat zijn de implicaties voor de organisatie? En wat betekent de toevoeging ‘strategisch’? Ondanks dat de zoektocht dezelfde is, als het gaat om talentgericht werken heeft iedere organisatie natuurlijk eigen unieke uitdagingen. De implementatie van Strategisch Talentmanagement is maatwerk. HDLG heeft een praktische aanpak die zorgt voor een snelle en succesvolle implementatie met veel enthousiasme bij alle betrokkenen. Minimaal één maal per maand kun je hierover meer lezen in de serie blogs ‘Implementeren van Strategisch Talentmanagement’.

Deze maand behandelt collega René Hersbach de vraag:

‘Hoe het individuele talent beter te ontdekken en te stimuleren?’

Dit is één van de vragen waarmee organisaties ‘worstelen’ als het gaat om het implementeren van Talentmanagement.

Een terechte vraag! Want het lijkt vanzelfsprekend dat betrokken personeel een belangrijke factor is voor een goed presterende organisatie. Maar wanneer is jouw personeel nu daadwerkelijk betrokken en hoe kan dit jouw organisatie dan positief beïnvloeden?

Onderzoek wijst uit dat het overgrote deel van de organisaties in Nederland vindt dat personeelsbetrokkenheid belangrijk is voor hun organisatie. Maar wat blijkt? Slechts een kwart van de medewerkers voelt zich daadwerkelijk betrokken bij hun organisatie. Een ‘topwerkgever’ (great place to work) heeft een betrokkenheidspercentage van bijna 70%!

Het lijkt in het huidige economische klimaat bijna vanzelfsprekend dat de betrokkenheid van personeel een prioriteit is voor jouw bedrijf. Zeker in combinatie met de beperkte beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel. Dat betekent dat je als logisch gevolg de bestaande investeringen in je ‘menselijk kapitaal’ vergroot. En medewerkersbetrokkenheid is daar een belangrijk onderdeel van.

Wat is ‘betrokken personeel’? Een definitie.

We spreken van ‘betrokken personeel’ wanneer medewerkers de waarden en doelstellingen van de organisatie echt begrijpen. Zich hiervoor inzetten. Als zij gedreven en gemotiveerd alles op alles te zetten om de ambitie waar te maken en continu willen verbeteren.

Dit bereik je niet zomaar, niet zonder iets te doen. Dit is tweerichtingsverkeer. Je organisatie doet haar best het personeel te betrekken en, heel belangrijk, de medewerkers beslissen zélf hoeveel betrokkenheid ze zullen tonen. Dit is een relatie waar zowel werkgever als werknemer elkaar steunt. En als de ene erin slaagt de ander te steunen, zal betrokkenheid worden gewaarborgd.

Dus hóe kun jij ervoor zorgen dat jouw medewerkers vinden dat hun werkgever ze maximaal stimuleert zodat ze de betere versie van zichzelf kunnen creëren? Zodat zij altijd bereid zijn om anderen te helpen, enthousiast richting klant en kritisch naar zichzelf zijn? Zodat zij steevast een bijdrage willen leveren aan een positieve werksfeer en initiatief tonen om de organisatie te verbeteren? Dit zijn de waarden die een wezenlijke bijdrage leveren aan het succes van de organisatie. En dus aan het bijbehorende bedrijfsresultaat.

Uit recent onderzoek is gebleken dat organisaties die talentmanagement als strategie hanteren een lager verzuim en minder verloop hebben. Eén van de logische gevolgen van medewerkersbetrokkenheid voor een betere performance. Let op: deze aanpak kan gesubsidieerd worden. Klik hier voor meer informatie.

Talent 2 Performance cyclus

HDLG heeft hiervoor de Talent 2 Performance cyclus ontwikkeld. Hierin wordt rekening gehouden met de genoemde aspecten.

Deze T2P cyclus kenmerkt zich door:

 • Autonomie: de medewerker bepaalt zelf de koers, de ambitie en de uitvoering.
 • Een vast ritme voor ontplooiing, met het accent op kort en vaak.
 • Kleine en meetbare ontwikkelstappen waardoor succes is verzekerd.
 • Ontwikkeldoelen die zijn gekoppeld aan de drijfveren en talenten.
 • Gelijkwaardige interventies (voor zelfreflectie en progressie).
 • Organisatiebreed inzetbaar.
 • Eenvoud en praktijkgericht voor optimale betrokkenheid.

Ja, bel of mail mij om samen door te praten over de talentgerichte T2P cyclus voor medewerkersbetrokkenheid voor mijn organisatie:

Informatie aanvragen voor talentgerichte T2P cyclus

Benieuwd naar de tweede blog van deze serie? Klik dan hier

 

Dit boek bestellen?

Vul het formulier in en wij nemen contact met je op.
  Ik ga akkoord met de privacy verklaring.

  Back To Top
  X