• Locatie: Online
  • Investering per deelnemer: Kosteloos
  • Duur: 60 minuten

Omschrijving van de workshop

Deze online workshop richt zich op het analyseren van teams op basis van drijfveren, talenten en vaardigden  in relatie tot realiseren van de gewenste teamperformance en teamvraagstuk met behulp van de TMA-methode.

Onderwerpen:

  • De TMA-Teamanalyse vanuit de team- en organisatievraag.
  • De TMA-Teamsessie in de praktijk.

Doelgroep

De workshop is interessant voor TMA-Professionals, HR-Professionals en talentmanagers met een focus op talent development, talent management en coaching.

Duur, tijdstip en data

De workshop duurt 60 minuten en start om 15:30 op:

  • 27-07-2020
  • 02-11-2020

Deelnemers

Er is een maximum van 12 deelnemers waardoor er ruimte is voor persoonlijke vraagstukken. Bij overschrijding zal er op zo’n kort mogelijke termijn een tweede sessie ingepland worden.

  • Locatie: Online
  • Investering per deelnemer: Kosteloos
  • Duur: 60 minuten