• Locatie: Online
  • Investering per deelnemer: Kosteloos
  • Duur: 60 minuten

Omschrijving van de workshop

Deze online workshop richt zich met behulp van de TMA groeimonitor op de structurele groei van de medewerkers. Dit op basis van hun (groei)profiel vanuit ontwikkeling van vaardigheden en competenties op basis van de talenten en drijfveren van hun TMA analyse, competentiematch en 360gr Feedback.

Onderwerpen:

  • De TMA groeimonitor als management- en talentontwikkeltool
  • Individuele en professionele ontwikkeling met de TMA Groeimonitor
  • Het hanteren van de TMA groeimotor in de TMA Portal.

Doelgroep

De workshop is interessant voor TMA Professionals, HR Professionals en talentmanagers met een focus op talent development, talent management en succession planning.

Duur, tijdstip en data

De workshop duurt 60 minuten en start om 15:30 op:

  • 13-07-2020
  • 19-10-2020

Deelnemers

Er is een maximum van 12 deelnemers waardoor er ruimte is voor persoonlijke vraagstukken. Bij overschrijding zal er op zo’n kort mogelijke termijn een tweede sessie ingepland worden.

  • Locatie: Online
  • Investering per deelnemer: Kosteloos
  • Duur: 60 minuten